OC w życiu prywatnym – jakie daje korzyści

Wiele spośród ubezpieczeń, dostępnych na rynku, oferuje wysoki poziom ochrony, przy stosunkowo niewielkich składkach. Przykładem takiego produktu może być ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jego charakter sprawia, że często dodawane jest do pakietów ubezpieczenia mienia (szczególnie polis, obejmujących ochronę mieszkania), chociaż na rynku można również spotkać polisy tego typu, występujące jako odrębny produkt,. Jakie praktyczne zalety ma ich posiadanie?

OC w życiu prywatnym – czym jest to ubezpieczenie?

W największym uproszczeniu można powiedzieć, że polisa tego typu chroni osobę ubezpieczoną przed odpowiedzialnością za szkody, wyrządzone osobie trzeciej. Jak już wspomniano najczęściej ubezpieczenia takie sprzedawane jest jako element pakietu, służącego zapewnieniu bezpieczeństwa nieruchomości. W związku z tym  odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego może obejmować szkody, powstałe w związku z jej użytkowaniem, takie przykładowo, jak zalanie sąsiedniego mieszkania.

Jednak standardowo ubezpieczenie tego typu obejmuje wszystkie typy strat, których źródłem dla innych osób może być ubezpieczony. Należą do nich między innymi szkody:

– wyrządzone przez hodowane przez osobę ubezpieczoną zwierzęta, 

– powstałe w wyniku użytkowania sprzętu rekreacyjnego,

– spowodowane podczas wyjazdu w mieniu hotelowym,

– spowodowane użytkowaniem sprzętu rehabilitacyjnego (na przykład wózka inwalidzkiego),

– wywołane amatorskim uprawianiem sportu.

Oczywiście zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym może różnić się, zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, oferującego usługę tego typu.

OC w życiu prywatnym – główne korzyści

OC w życiu prywatnym nie jest drogim ubezpieczeniem, a płynące z niego korzyści są znaczne. Przede wszystkim pozwala ono zabezpieczyć się przed sytuacją, w której, w wyniku nieuwagi lub nieostrożności, wyrządzimy znaczącą materialnie szkodę drugiej osobie. Co więcej, w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych można wykupić polisę, której działanie obejmować będzie również straty, spowodowane przez bliskich, na przykład dzieci.

Polisą taka powinni również zainteresować się posiadacze zwierząt, zwłaszcza tych, które mogą być uznane za niebezpieczne (np. agresywnych ras psów) – potencjalna utrata kontroli nad nimi może skończyć się dla właściciela koniecznością zapłaty wysokiego odszkodowania. 

OC w życiu prywatnym w każdej sytuacji daje jednak przede wszystkim komfort psychiczny. Warto więc zainwestować w ten typ ubezpieczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nie wiąże się to najczęściej z wysokimi kosztami.

Jakie korzyści wynikają z wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego w firmie Ergo Hestia

Rynek ubezpieczeń w Polsce jest bardzo rozbudowany. Wiele firm oferuje polisy mające na celu zabezpieczenie interesów kierowców i ich bliskich. W grupie najbardziej znanych firm znajduje się Ergo Hestia (najlepsze warunki u partnera online), która działa nieprzerwanie od 1991 roku. Oferuje szeroki zakres usług przy zachowaniu atrakcyjnej wysokości składki ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie OC i pakiet z Autocasco

W Polsce dla każdego kierowcy obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Drugą najpopularniejszą polisą jest Autocasco. Razem ubezpieczenia te chronią właściciela auta przed szkodami wyrządzonymi przez siebie oraz inne osoby. Ochrona działa także w sytuacji, gdy sprawca nie zostanie odnaleziony lub pojazd zostanie utracony za sprawą kradzieży. W firmie Ergo Hestia oba ubezpieczenia można kupić w formie pakietu OC i AC. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie niskiej ceny składki ubezpieczeniowej. Firma oferuje korzystne rabaty, w tym nalicza pełne zniżki już po 2 lub 3 latach bezszkodowej jazdy.

Rozszerzony zakres ochrony

Ergo Hestia oferuje bardzo korzystne stawki oraz sumy ubezpieczenia sięgające nawet 10 milionów złotych. Możliwe jest przeniesienie zniżek dla polis komunikacyjnych od poprzednich ubezpieczycieli. Ponadto firma umożliwia rozszerzenie podstawowego zakresu usług o zabezpieczenie nieruchomości, zdrowia i życia lub wykupienie usług typu Assistance.

Korzystne ubezpieczenie NNW

W szczególności warto zwrócić uwagę na polisę NNW obejmującą kierowcę i wszystkich pasażerów. Osoby biorące udział w kolizji mogą liczyć na wypłatę odszkodowania po wypadku drogowym. Ochroną objęte są obrażenia ciała oraz poważne zachorowania stanowiące skutek nieprzewidzianych zdarzeń. Ergo Hestia zapewnia również szybki dojazd pomocy drogowej i pokrycie kosztów naprawy auta, holowania do warsztatu lub wynajmu samochodu zastępczego.

Ubezpieczenie wyposażenia auta

W firmie Ergo Hestia kierowca może ubezpieczyć także elementy wyposażenia auta, w tym zainstalowane urządzenia, szyby oraz przewożone bagaże. Zgłoszenie szkody polegającej na zniszczeniu szyby nie powoduje utraty zniżek Autocasco. Dotyczy to wszystkich szyb, zarówno przedniej, tylnej, jak i bocznych. Ochroną mogą zostać objęte elementy fabrycznego wyposażenia samochodu, a także urządzenia zainstalowane dodatkowo, na przykład, kamera lub nawigacja GPS. 

Ochrona w Polsce i za granicą

W całym okresie trwania umowy utrzymywana może być stała suma ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że podczas kalkulacji wysokości odszkodowania brana pod uwagę będzie wartość auta z dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Ergo Hestia oferuje też możliwość uzyskania Zielonej Karty obowiązującej poza granicami Polski oraz poza obszarem Unii Europejskiej. Jest to oferta, którą powinien zainteresować się każdy kierowca, któremu zależy na poczuciu pewności podczas podróży poza swoje miejsce zamieszkania.

Jak zapewnić kompleksową ochronę za pomocą ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez firmę Ergo Hestia

Wszyscy kierowcy unikają kolizji i wypadków na drodze. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo zdarzenie może być wywołane przez osobę trzecią lub czynnik, na który właściciel auta nie ma wpływu. Ubezpieczając pojazd, należy zabezpieczyć się od jak największej ilości czynników ryzyka. Takie polisy oferuje znana firma Ergo Hestia.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Każdy kierowca musi wykupić taką polisę, a jej zakres jest regulowany przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym ochrona nie może być kształtowana w dowolny sposób przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie zmienia to faktu, że ubezpieczenie OC obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i materialne. W firmie Ergo Hestia można uzyskać niską cenę składki ubezpieczeniowej lub rozszerzyć podstawowy zakres ochrony.

Dodatkowa polisa Autocasco

Najpopularniejszym ubezpieczeniem nieobowiązkowym jest Autocasco. Chroni przed finansowymi skutkami zdarzeń, za które osoba ubezpieczona nie ponosi winy. Warto wymienić tutaj zderzenie się pojazdów lub uszkodzenia powstałe w wyniku działania zwierząt. Ergo Hestia (najlepsze warunki u partnera online) pozwala na ubezpieczenie nie tylko samego pojazdu, ale także jego wyposażenia. Ochroną mogą być objęte bagażniki zewnętrzne i bagaże przewożone wewnątrz auta. 

Ergo Hestia pokrywa koszty zniszczeń powstałych poprzez kontakt z przedmiotami z zewnątrz, na przykład, elementów drzew i krzewów. Kierowca może liczyć na wypłatę odszkodowania po uszkodzeniu opony na nierównej powierzchni, a także po uszkodzeniu samochodu w wyniku aktów wandalizmu. Polisa obejmuje również zniszczenia po zatopieniu pojazdu lub powstałe za sprawą pożaru, w tym samozapłonu.

Ubezpieczenie zdrowia i życia

Skutkiem wypadku mogą być także obrażenia ciała ludzi. Z tego względu warto zainteresować się ubezpieczeniem NNW. W firmie Ergo Hestia polisa obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu, czasową niezdolność do pracy lub nauki, a także śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu. Możliwe jest pokrycie kosztów leczenia w szpitalu, wielu badań, zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych. Firma wypłaca odszkodowanie, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych, jak również urządzeń ortopedycznych.

Nowoczesny serwis internetowy

Warto dodać, że Ergo Hestia jest jedną z firm stale unowocześniających swój serwis online. Umożliwia dostęp do portalu internetowego na nazwie iHestia. Za jego pomocą można zarządzać ubezpieczeniami, a także zgłaszać szkody. Dzięki temu na pomoc ze strony ubezpieczyciela można liczyć w bardzo szybkim terminie, przy zachowaniu minimalnej liczby formalności.